/ 1 نظر / 8 بازدید
Abtin...Persian

تا به کجا می برد این دل مرا سوی فنا می برد این دل مرا بین که چه سان جانب دشت جنون بی سروپا می برد این دل مرا از حرم خاصه اسرار خویش تا به سما می برد این دل مرا مطرب چنگی به مقامات وصف کرده ندا می برد این دل مرا در طلب حضرت سلطان عشق تحت لواء می برد این دل مرا فاش و عیان گفت سخن بیقرار سوی فنا می برد این دل مرا